Cestování do Kanady

Jak do Kanady?

Kanada je z Evropy dostupná celou řadou leteckých spojů. Přímé linky mezi Českou republikou a Kanadou v současné době nelétají. Cestující z České republiky a Slovenska mohou využít několika alternativ leteckého spojení s přestupem (obvykle v Mnichově, Frankfurtu, Amsterdamu, Londýně apod). Někteří Češi a Slováci dávají přednost přímým letům z Frankfurtu, přičemž do Frankfurtu cestují automobilem nebo vlakem.

Doba letu z Evropy do Toronta nebo Montrealu je cca 8 hodin, doba letu z Evropy do Vancouveru nebo Whitehorse je cca 10 hodin.

Při cestování v turistické třídě můžete v základní ceně letenky přepravovat zpravidla dvě zavazadla, každé o hmotnosti do 23 kg (součet rozměrů délka+šířka+výška žádného ze zavazadel by neměl překročit 158 cm) a jedno příruční zavazadlo o rozměrech nejvýše 25x30x55 cm. Hmotnost příručního zavazadla by neměla převyšovat 5-8 kg.

Vstupní formality

Pro vstup na území Kanady potřebují občané ČR a SR jen cestovní pas, který obsahuje "údaje strojově čitelné" a je platný ještě nejméně 6 měsíců po plánovaném datu návratu. Vízová povinnost pro občany ČR byla zrušena v roce 2013.

Každý, kdo cestuje do USA (případně do Kanady přes USA – platí i pro mezipřístání leteckých linek) a nemá platné vízum pro vstup do USA, musí nejpozději 72 hodin před odletem vyplnit elektronický formulář ESTA (elektronický systém cestovní registrace) - pouze na základě vyplnění tohoto formuláře na internetových stránkách https://esta.cbp.dhs.gov můžete být začleněni mezi "bezvízově cestující" - po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení, kde bude buď uvedeno "Authorisation approved" (autorizace potvrzena - vše je OK, můžete se bez problémů vydat na cestu) nebo "Authorisation pending" (tedy v řízení - musíte si finální rozhodnutí - schválení cesty ještě překontrolovat nebo vyžádat) nebo "Travel not authorised" (musíte si o vízum do USA zažádat obvyklou cestou).

Další informace o podmínkách cestování do USA - vízovém styku, podmínkách a dalších formalitách  viz www.usembassy.cz nebo  https://esta.cbp.dhs.gov

Celní a dovozní omezení

medved cerny - baribalOmezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny není stanoveno (na rozdíl např. od USA).

Předměty, které podléhají určitému omezení při jejich dovozu do Kanady, lze rozdělit do tří skupin:

 1. Předměty zakázané - jako jsou např. předměty představující dětskou pornografii, propagandu nesnášenlivosti a rasové nenávisti, narkotika, padělané peníze či automatické zbraně.
 2. Předměty, které lze dovést pouze s povolením kanadských úřadů či potvrzením úřadů zemí, z nichž předměty pochází. Povolovací režim či požadavek na příslušná potvrzení se vztahuje např. na dovoz živých zvířat, rostlin, potravin, zbraní, předmětů kulturní hodnoty apod. (Též viz níže).
 3. Kategorie předmětů či zboží, jejichž dovoz je kontrolován co do množství. Spadají sem některé potraviny, některé druhy ovoce, zeleniny či ohrožená zvířata nebo rostliny.

Osvobození od cel při dovozu zboží se vztahuje na věci osobní spotřeby potřebné pro délku pobytu a částky do hodnoty 750,-CAD. Je možno dovážet cigarety do 200 ks či 50 ks doutníků, alkoholické nápoje do objemu 1, 5 l v případě vína nebo 1,14 l v případě lihovin, nebo maximálně 24 (355ml) plechovek/ lahví piva. Celní sazby při nadměreném dovozu zboží či lihovin se pohybují okolo 30 % z hodnoty zboží.
Dovoz potravin - masa (včetně salámů apod.), zeleniny, brambor, ovoce a mléčných výrobků je do Kanady a USA zcela zakázán.  Uplatňují se i množstevní omezení s tím, že při překročení dovoleného množství lze uložit celní zatížení od 150% do 350%.
Stanovení povinnosti doložit dobrý zdravotní stav dovážené věci se vztahuje i na dovoz zvířat. Např. u koček je nutné veterinární potvrzení že zvíře netrpí vzteklinou. Další náležitosti veterinárního potvrzení se liší v závislosti na tom, zda je kočka dovážena ze země, kde se vyskytuje vzteklina či nikoli. Je též možné nechat kočku očkovat v Kanadě - poplatek činí 30,- CAD. Obdobně se postupuje při dovozu psů.

Pokud se dováží jakékoli jídlo, rostliny, zvířata/ryby a výrobky z nich, je nutné tyto položky uvést do celního prohlášení, která jsou rozdávána cestujícím na palubách letadel před přistáním v Kanadě. V případě nedodržení předpisů je většinou zboží zabráno a zlikvidováno na náklady návštěvníka a rovněž může být uložena pokuta (pokud porušení předpisů nedosáhne stupně nebezpečnosti trestného činu).
Obecně celní předpisy Kanady odpovídají standardu západních států s výraznějším omezením v oblasti péče o ochranu životního prostředí a zdraví.

Další informace o celních limitech viz http://www.mzv.cz

Dovoz ryb z Kanady

Zpráva Komise Evropského Společenství ze dne 5. března 2009 o dovozu výrobků živočišného původu pro osobní spotřebu do zemí Evropského Společenství, kterou se upravuje zpráva číslo 136/2004  Evropské Společenství - Komise č. 206/2009 (EU ABl. Nr. L 77, 24.03.2009, S. 1):
4. Omezené množství výrobků z ryb pro osobní spotřebu.
Je povoleno dovézt do EU pro osobní spotřebu omezené množství rybích výrobků (např. čerstvých, sušených, vařených, uzených nebo jinak upravených ryb), jestliže jsou splněny tyto podmínky:
- čerstvé ryby musí být vykuchány a
- hmotnost výrobků z ryb nepřekročí 20 kg.

Doprava po Kanadě

kanadska silnicni sit je na dobre urovni, ale v nekterych oblastech velmi ridkaDoprava autobusová
Greyhound, autobusová společnost - www.greyhound.ca

Doprava letecká

Doprava - letiště

Doprava železniční
Amtrak, americká železniční společnost s vlaky do Kanady - www.amtrak.com
Kanadské dráhy - www.viarail.ca

Informace a mapy

Adresa národního turistického úřadu: Canadian Tourism Commission, 8th Floor West, 235 Queen Street, Ottawa, ON K1A 0H6, Canada

Zastoupení pro Evropu: Canadian Tourism Commission, Karlsplatz 18, 40213 Düsseldorf, Německo

Internet: www.canada.travel

Turistické regiony

 1. Ottawa – www.ontariotravel.net, www.ottawa.ca
 2. Alberta – www1.travelalberta.com
 3. British Columbia - www.hellobc.com
 4. Manitoba - www.travelmanitoba.com
 5. New Brunswick - www.tourismnewbrunswick.ca
 6. Newfoundland a Labrador - www.newfoundlandlabrador.com
 7. Northwest Territories - www.northernfrontier.com
 8. Nova Scotia - http://novascotia.com
 9. Nunavut - www.nunavuttourism.com
 10. Ontario - www.ontariotravel.net
 11. Prince Edward Island - www.gov.pe.ca/visitorsguide/index.php3
 12. Quebec - www.bonjourquebec.com
 13. Saskatchewan – www.sasktourism.com
 14. Yukon Territory - http://travelyukon.com

Mapy

Yukon - jezera západně od WhitehorseInstituce

Informace

Kultura

Média

Města a regiony